I klasseværelset

Når fremtiden får sin egen plads i klasseværelset, sker der noget magisk. Elever, der ofte ser sig selv og fremtiden som adskilte, viser hurtigt både nysgerrighed, interesse og forstærket selvforståelse i forhold til, hvilken rolle de spiller i fremtiden – at de netop er fremtiden. Der er bare aldrig nogen, der har spurgt dem før.

Teach the Future Danmark har en ambition om at skabe nye læringsprocesser og plads til, at elever kan udtrykke sig kritisk og kreativt samt formulere deres egne fremtidsvisioner.

Vi anvender fremtid som proces snarere end en specifik destination. Når vi anskuer fremtider fra forskellige positioner, leder og kanter, udvides vores nutidsperspektiv. Dermed kan fremtiden bruges til at udvide samtalen, til at inspirere og til at træffe mere informerede beslutninger i nutiden foruden at skabe grobund for innovationsprocesser samt prototyper på fremtidens løsninger, produkter og ydelser. Af disse grunde vil vi være med til at sikre, at danske elever bliver bekendt med forskellige måder at forestille sig fremtiden på. Dette vil give dem viden om, hvorfor det er vigtigt at forholde sig til og forestille sig fremtiden, samt hvornår hvilke metoder er relevante.

Eksempler på fremtidens kompetencebehov, med udgangspunkt i 21st century skills og OECD’s 2030 learning compass, som opbygges og stimuleres med fremtiden som læringsrum:

 • Kreativitet
 • Samarbejdsevne
 • Nysgerrighed
 • Kritisk tænkning
 • Løsnings-orientering
 • Systemtænkning
 • Improvisering
 • Tilpasningsevne
 • Social og kulturel forståelse
 • Globalt medborgerskab
 • Ledelsesevne
 • Tværfaglighed
 • Demokratisk selvtillid og engagement
 • Følelsen af øget handlekraft
 • Evnen til at tænke ud af boksen

Open-source undervisningsmaterialer

Vi udvikler initiativet og forventer snart at kunne offentliggøre planer for test og implementering af konkrete undervisningsmaterialer. I mellemtiden kan du dykke ned i Teach the Future biblioteket og begynde at udforske værktøjer, teorier og metoder til træning af fremtidsfærdigheder.

læs mere

Shaping our Future - Faciliteringsguide

'Shaping our Future' er en guidebog til dig der ønsker at facilitere fremtidsundervisning, målrettet gymnasieelever som har lyst til at lære, hvordan man udvikler scenarier, visioner og planer for fremtiden.

læs mere