Rust børn og unge til
uddannelse og livet.
Få fremtiden på skoleskemaet
og støt Teach The Future.

Hvem er vi?

Teach the Future er et globalt, almennyttigt initiativ, hvis formål er at ruste børn og unge til at gå kritisk og konstruktivt ind i en stadig mere uforudsigelig fremtid.

Den danske hub af Teach the Future er etableret af Instituttet for Fremtidsforskning - en uafhængig, almennyttig fremtidstænketank.

Instituttet eksisterer for at bidrage til bedringen afvores samfund ved at inspirere og udruste beslutningstagere og befolkningen til at handle på fremtiden, i nutiden.

Hvad vil vi?

Vi skal give børn og unge evnen til at udforske, forstå og handle på potentielle fremtider – deres egne såvel som fælles

Dyrke elevernes forestillingsevne så de bliver klar til uddannelse, livet, aktivt medborgerskab og den demokratiske samtale.

Adressere den stigende fremtidsangst blandt børn og unge samt udruste dem med fremtidsfærdigheder og -forståelse.

Giv ungdommen fremtidsfærdigheder

I Danmark er vores overordnede ambition at få fremtiden på skoleskemaet, så vi kan give vores ungdom fremtidsfærdigheder - en UNESCO-erklæret ny og essentiel kompetence for det 21. århundrede.

Med skrantende fantasi og kreativitet samt usikre fremtider i vente er det nødvendigt, at vi dyrker elevernes forestillingsevne som en del af undervisningen. Herved bliver eleverne bedre klar til uddannelse, livet, aktivt medborgerskab og den demokratiske samtale samt at understøtte Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Dette samfundsbehov afspejles bl.a. i 2022-regeringsgrundlaget: ”Det er særskilt vigtigt for regeringen, at ingen unge efterlades uden fremtidsperspektiv”, som projektet aktivt spiller ind i og understøtter.

Fremtidsfærdigheder eksisterer, bl.a. som den strategiske disciplin foresight eller UNESCOs rammeværk futures literacy, og disse kan undervises som en lært kompetence. En kompetence som hele samfundet skal udrustes med – ikke blot udvalgte beslutningstagere. Med Teach the Future er vores fokus specifikt at udruste børn og unge.

Støt Teach the Future Danmark

Vi søger medafsendere som har lyst til at tage ansvar for den danske ungdoms forudsætninger for at skabe sig og tage del i fremtiden.

Ved at støtte Teach the Future Danmark har I mulighed for at sætte jeres præg på en essentiel FN-støttet dagsorden.

Udfyld formularen hvis I ønsker at høre mere.

Tusind tak. Vi har modtaget din henvendelse.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Jeres involvering

Som en del af et langt større initiativ med adskillige uddannelsesinstitutioner, ønsker Instituttet for Fremtidsforskning at udgive et teoretisk undervisningshæfte, som introducerer fremtidsfærdigheder, øvelser og modeller til samfundet bredt. Undervisningshæftet vil udgives som open-source materiale, altså som en gave til samfundet, med målsætning om yderligere at fremme dialogen om emnet og inspirere til handling.

Som organisation kan I være med på denne essentielle dagsorden som bidragsyder og medafsender. I kan dermed iværksætte et impact-tiltag og tage socialt ansvar. Hæftet vil foruden at være offentligt tilgængeligt deles direkte med den danske uddannelsessektor, medier, beslutningstagere og politikere.

Foruden jeres egen CSR-afrapportering vil initiativet repræsentere en signifikant PR- og positioneringsværdi for jeres organisation – både via jeres egne kanaler, Instituttets samt eksterne. Investeringen som medafsender og bidragsyder lyder budgetteret på ca. 328.000 kr., men dette afhænger af skalering og ambition aftalt parterne imellem.

Vil I gøre en forskel for fremtidens generationer?

Kontakt: 

THOR SVANHOLM
Projektleder

tsv@cifs.dk
+45 28 77 47 97

Thor Svanholm